۱۳۹۱ فروردین ۲۶, شنبه

شعری برای رضا فاضلی***تقدیم به روان پاک جناب آقای رضا فاضلی نازنین***


ای تو فاضل، ای رضا بر آنچه حق بر مردم آزاده است

ای تو رستم، ای توکه، فرزند تو در خون خود بنشسته است

ای تو فاضل مرد، رضای جان به کف

ای تو آن ، سرو تنومند وطن

ای توی پاره جگر داده، کمانگير خدا
ای تو رستم، آنکه سهرابش بشد اکنون فدا

ای تو سيمرغ وطن، آزاده پروازها

ای تو بشکسته پر و بال، در ره عشق و صفا

ای تو آنکه، زندگی در راه ميثاق داده ای

ای ابر مرد وطن، ما شاهديم، آزاده ای

لحظه های شادی ميهن، نسيمش بر مشامان ميرسد

کاوه آهنگر تو، کودکت، او زنده است

بيا اکنون ، کلام اين حقير در گوش خود گير

من اندک، چنين دارم تدبير

جوان تو، نشسته در کنار ايزد خويش

نظاره ميکند، بر مسلک و کيش

جوانت، در فضای خاک ميهن ميخروشد


و اينگونه برای ميهنش، اکنون بکوشد

چو دشمن را جهنم جايگاه است


و مردان را، به درگاه اهورا پايگاه است

آنکه در راه وطن، جان داد و رفت

آنکه با خونش، وطن آزاده گشت

او نمرده، نام او در قلب ماست

و کنون، از سوی ما، پيش خداست

شعری از آقای "عبدالرضا حيدری"

هیچ نظری موجود نیست: